از تا كردن و انباشتن پتوهاي سراميكي قطعاتي شكل مي گيرند كه مدول ناميده مي شوند.اين مدول ها براي نصب در بدنه كوره ها و ساير كاربردها آماده مي باشند. ضخامت و دانسيته آنها به گونه اي طراحي مي شود كه با توجه به مصرف انرژي ،پوشش موثري باشند. دانسيته استانداردبراي نصب در محدوده Kg/m3 200 -100 مي باشد. 

انواع مدول های توليدی (در ابعاد و دانسيته های مختلف طبق سفارش مشتری):

 

S-Block و Z-Block

Pyro-Block و Thermo-Module

مدول های ساده و تيغه دار ( تيغه های استيل 304 و 310 و Inconel )

انواع آنکر جهت نصب مدول

نمونه هاي كاربردي مدول سراميكي

صنايع آهن و فولاد

- آستركاري سطوح داغ کوره های عمليات حرارتي

- عايق پشتيبان كوره هاي گرمايش مجدد

- درزبندي حرارتي پوشش هاي كوره هاي آنيلينگ

صنايع فلزات غيرآهني

- آستركاري كوره هاي ذوب

- آستركاري كوره هاي نگهدارنده

صنايع نفت و پتروشيمي

- ديگهاي بخار و مراكز حرارتي

- رآكتورها  و كات كراكرها

صنايع كاشي و سراميك

- آستركاري كوره هاي الواتوري و واگن هاي پخت

- كارخانجات آجر سازي 

صنايع شيميايي

- آستركاري كوره هاي كراكينگ و كوره هاي رفورمر

 

مشخصات فيزيكي و شيميايي محصول مدول سراميكي

Grade

STD

HA

HZ

Item

General

High Alumina

High Zirconia

Classification Temp. (ºc)

1260

1400

1400

Color

White

White

White

Max-working Temp. (ºc)

1260

1350

1450

Safe-working Temp. (ºc)

1100

1200

1350

Density (kg/m³) ,

 ASTM C167

100-200

100-200

100-200

Linear Shrinkage (%)

(24h. 128kg/m³),ASTM C356

1100x24

£3

1200x24

£3

1350x24

£3

Thermal Conductivity

(at 1000C°) (W/m.K) ,ASTMC201

0.2-0.3

0.2-0.3

0.2-0.3

Chemical Analysis (%)

Al2O3

47

54

35-45

SiO2

52

45

45-35

ZrO2

-

-

15

Fe2O3

£0.3

£0.2

£0.20

K2O + Na2O

£0.25

£0.20

£0.20

Standard Size (mm)

As Ordered

Packing

5 Layer Carton

© 2015 SCFC Co. All Rights Reserved. Developed By Milad Mohsennead

Search