ترکيباتی معدنی با تحمل دمايی بالا هستند که جهت چسباندن محصولات الياف سراميکی به ديواره کوره و يا افزايش استحکام در برابر فرسايش به صورت Coating به کار می روند.

 

مشخصات فيزيكي و شيميايي محصول چسب حرارتی و کوتينگ

Grade

1000

1400

1600

Classification Temp. (ºc)

1000

1400

1600

Color

Gray

Gray

Gray

Ignition Limit (ºc)

³1600

³1700

³1700

Safe-working Temp. (ºc)

£1000

£1400

£1500

Density (kg/m³) ,

 ASTM C167

1500

1500

1500

Thermal Conductivity

(at 1000C°) (W/m.K) ,ASTMC201

0.2-0.3

0.2-0.3

0.2-0.3

Chemical Analysis (%)

Al2O3

19

62

70

SiO2

65

28

18

Fe2O3

2

2

1.5

K2O + Na2O

7

-

-

Other

7

8

10.5

Packing

30 KG Pail

© 2015 SCFC Co. All Rights Reserved. Developed By Milad Mohsennead

Search