پتوی سراميکی محصولی نسوز، عايق و انعطاف پذير است. ماده اوليه اين محصول الياف سراميکی فله مي باشد . لذا پس از توليد اين الياف در يك پروسه مداوم ، محصول پتو (Blanket) بدون استفاده از چسب يا هرگونه بايندر ديگری در ضخامت و دانسيته هاي مختلف تهيه ميگردد، استحكام اين پتوها از طريق ايجاد اتصالات مكانيكي داخلي (سوزنكاري) تأمين ميشود ، كه استحكام كششي حدود 40 تا 120 KPa بدست مي آيد . ضخامت پتوها در محدوده 5 الي 60 ميليمتر بوده و دانسيته هاي آن از Kg/m³ 64 الي Kg/m³ 200 قابل تنظيم مي باشد.

 

نمونه هاي كاربردي پتوهاي سراميكي

 

صنايع آهن و فولاد

- آستركاري سطوح داغ کوره های عمليات حرارتي

- عايق پشتيبان كوره هاي گرمايش مجدد

- درزبندي حرارتي پوشش هاي كوره هاي آنيلينگ

- پوشش نازل های ريخته گری (جلوگيری از اکسيداسيون و شوک حرارتی) 

 

صنايع فلزات غيرآهني

- آستركاري كوره هاي ذوب

- آستركاري كوره هاي نگهدارنده

- پوشش قالب هاي ريخته گري دقيق

- درزبندي حرارتي ميان قسمت هاي مختلف تجهيزات ريزش مذاب

- فيلتر جداسازي اكسيدها و نيتريدها از مذاب هاي فلزي

- فيلتر جداسازي باقي مانده سرباره از مذاب

 

صنايع نفت و پتروشيمي

- ديگهاي بخار و مراكز حرارتي

- بعنوان پايه كاتاليست و قطعات فيلتر در تصفيه گازهاي داغ

- سرپوش عايق دما بالاي ديگ هاي بخار

- فيلتراسيون دما بالاي گازها و مايعات

- رآكتورها  و كات كراكرها

- عايق كاري اطراف مشعل ها

 

صنايع كاشي و سراميك

- درزبندي حرارتي و اتصالات انبساطي

- آستركاري كوره هاي الواتوري و واگن هاي پخت

- كارخانجات آجر سازي 

 

صنايع شيميايي

- آستركاري كوره هاي كراكينگ و كوره هاي رفورمر

- فيلتراسيون و واسطه حامل كاتاليست براي ذرات راديواكتيو

- بعنوان مواد درزبندي حرارتي دما بالا

 

صنايع آلومينيم

- قطعات عايق براي بوته ها ، مجاری و سقف کوره های ذوب  حتي در تماس با مذاب

 

صنايع شيشه

- تعميرات گرم آجرهاي ريخته گري ذوبي (جلوگيري از ايجاد شوك حرارتي )

 

صنايع حمل و نقل

- عايق صوتی و حرارتی در بدنه ها

- لنت ترمز

- كاربرد در عايق بندي لوله اگزوز و مبدلهای کاتاليستی انواع وسايل نقليه

 

مهندسي عمومي

- عايق صوتي توربين هاي گازي

- عايق صوتي اگزوز موتورهاي ديزلي

- عايق كاري لوله هاي انعطاف پذير دما بالا

 

مشخصات فيزيكي و شيميايي محصول پتوي سراميكي

Grade

STD

HA

HZ

Item

General

High Alumina

High Zirconia

Classification Temp. (ºc)

1260

1400

1400

Color

White

White

White

Max-working Temp. (ºc)

1260

1350

1450

Safe-working Temp. (ºc)

1100

1200

1350

Fiber Diameter (µm)

2-3

2-3

2-3.5

Density (kg/m³) , ASTM C167

64-96-128-160

96-128-160

96-128-160

Tensile Strength (KPa)

ASTM C686

45-50

45-50

45-50

Linear Shrinkage (%), ASTM C356

1100x24

£4

1200x24

£4

1350x24

£4

Thermal Conductivity

(at 1000C°) (W/m.K) ,ASTMC201

0.2-0.3

0.2-0.3

0.2-0.25

Chemical Analysis (%)

Al2O3

47

54

35-45

SiO2

52

45

45-35

ZrO2

-

-

15

Fe2O3

£0.3

£0.2

£0.20

K2O + Na2O

£0.25

£0.20

£0.20

Standard Size (mm)

14400  ×  610  × 12.5

7200  ×  610  ×  25

3600  ×  610  ×  50

20000  ×  610  ×  6

Range of production (mm)

Length: unlimited

Width: up to 1220 mm

Thickness: 5 to 60 mm

Packing

Nylon + 5 Layer Carton

© 2015 SCFC Co. All Rights Reserved. Developed By Milad Mohsennead

Search