كاغذهاي سراميكي(paper) و نمد سراميکی(Mat) در يك پروسه تر (wet process ) همراه با افزودني هاي آلي و چسب هاي شيميايي توليد مي شوند ، در پروسه تر امكان جداسازي دانه هاي غيراليافي از الياف فراهم ميگردد بطوريكه عايق بهتري در برابر حرارت شده و همچنين حمل و نقل آنها ساده تر است.

 

مشخصات فيزيكي و شيميايي محصول نمد و کاغذ سراميكي

Grade

STD

HA

HZ

Item

General

High Alumina

High Zirconia

Classification Temp. (ºc)

1260

1400

1400

Color

White

White

White

Max-working Temp. (ºc)

1260

1350

1450

Safe-working Temp. (ºc)

1100

1200

1350

Density (kg/m³) ,

 ASTM C167

170-200

170-200

170-200

Thermal Conductivity

(at 1000C°) (W/m.K) ,ASTMC201

0.2-0.3

0.2-0.3

0.2-0.3

Chemical Analysis for Base Fibers (%)

Al2O3

47

54

35-45

SiO2

52

45

45-35

ZrO2

-

-

15

Fe2O3

£0.3

£0.2

£0.20

K2O + Na2O

£0.25

£0.20

£0.20

Standard Size (mm)

600×400×6 , 600×400×3

Packing

5 Layer Carton

© 2015 SCFC Co. All Rights Reserved. Developed By Milad Mohsennead

Search