صفحات سراميكي نوعي كامپوزيت از الياف نسوز سراميكي مي باشند. اين محصولات معمولا توسط مذاب فلزات غيرآهني، تر نشده و مقاومت بالايي در برابر لب پرشدن، شوك حرارتي و سايش دارد و مي توان آن را براحتي بريده و شكل داد. محصول صفحه سراميكي داراي درصد پائيني چسب آلي جهت بهبود استحكام خام است كه در دمايي در حدود 100 درجه اولين مرحله پخت خواهد سوخت.

نمونه هاي كاربردي بردهاي سراميكي

صنايع آهن و فولاد

- اتصالات انبساطی

- عايق پشتيبان كوره هاي گرمايش مجدد

- سپر حرارتی

- پوشش نازل های ريخته گری (جلوگيری از اکسيداسيون و شوک حرارتی) 

صنايع فلزات غيرآهني

- پوشش های تانديش (ريخته گری مس و آلياژهای مس)

صنعت شيشه

- عايق های پشتيبان کوره های ذوب

- حفاظت از مشعل ها

ساخت کوره ها

- آسترکاری سطوح داغ

 

مشخصات فيزيكي و شيميايي محصول برد سراميكي

Grade

STD

HA

HZ

Item

General

High Alumina

High Zirconia

Classification Temp. (ºc)

1260

1400

1400

Color

White

White

White

Max-working Temp. (ºc)

1260

1350

1450

Safe-working Temp. (ºc)

1100

1200

1350

Density (kg/m³) ,

 ASTM C167

250-350

250-350

250-350

Linear Shrinkage (%)

(24h. 128kg/m³),ASTM C356

1100x24

£3

1200x24

£3

1350x24

£3

Thermal Conductivity

(at 1000C°) (W/m.K) ,ASTMC201

0.2

0.2

0.2

Chemical Analysis for Base Fibers (%)

Al2O3

47

54

35-45

SiO2

52

45

45-35

ZrO2

-

-

15

Fe2O3

£0.3

£0.2

£0.20

K2O + Na2O

£0.25

£0.20

£0.20

Standard Size (mm)

Height:  up to 1200

Width: up to 1000

Thickness: 5 to 70

Packing

5 Layer Carton

  • قابليت توليد بردهای سراميکی در ابعاد و دانسيته های مختلف امکان پذير است.
  • قابليت توليد بردهای شکل دار طبق نقشه مورد درخواست مشتری امکان پذير است.
  • قابليت توليد بلوک های سراميکی با ضخامت بالای 100 mm امکان پذير است

 

 

© 2015 SCFC Co. All Rights Reserved. Developed By Milad Mohsennead

Search